Over Anne Verhoijsen

  • dutch
  • english

Als kunstenaar heb ik blijk gegeven over passie en uithoudingsvermogen te beschikken. Mijn werk richt zicht op de menselijke staat en probeert ons van het belang te doordringen om te reflecteren op ons leven en ons potentieel om dat te veranderen. Ik wil ertoe aanzetten om onze rollen in de samenleving te verkennen en meer in het algemeen onze geworteldheid in eeuwenoude verhalen en tradities. Elk project markeert een nieuwe stap in mijn leven zowel in dat van mij persoonlijk als in mijn ontwikkeling in de kunst.

www.verhoijsen.com

<

One Days Travel | Anne Verhoijsen 2007