Ontstaan uit: Genesis 3

  • dutch
  • english

Projectomschrijving Genesis 3

Het eerste boek in het Oude testament is Genesis. Het derde deel van dit boek vertelt het verhaal van Adam en Eva. Met de hap van de appel en de verbanning uit het Hof van Eden begint in mythologische zin de geschiedenis van de mens. Iedereen kent het verhaal en velen kennen de consequenties die dit heeft gehad voor de ontwikkeling van de geschiedenis, de aangeboren schuld van de mens, de relatie tussen man en vrouw, de eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de wereld. Het verhaal komt zowel in de Judeo-Christelijke als in de Islamitische traditie voor. Het mag worden gesteld dat het verhaal een brede basis biedt voor het communiceren tussen groepen die misschien niet altijd even gemakkelijk communiceren. Bovendien is Genesis 3 een verhaal met buitengewone dramatische kwaliteiten en is het opgebouwd rondom metaforen, die vandaag de dag weinig of niets aan kracht hebben ingeboet. De verleiding,de schaamte, de lust en de sterfelijkheid/onsterfelijkheid.

Het kunstproject Genesis 3 van de kunstenares Anne Verhoijsen neemt het publiek mee terug naar het moment dat Eva en Adam verleid worden door de slang.

Tijdens interviews die zowel in Nederland als in het buitenland worden gehouden worden mensen naar hun ideeën gevraagd met betrekking tot het Genesisverhaal. Deze interviews geven zicht op hoe de mens zich in deze tijd verhoudt tot het verhaal van Eva en de appel. De vragen die de geïnterviewden voorgelegd krijgen zijn:

-Wat is uw eerste associatie met het paradijs en de rol van Eva
-Welke rol zou u kiezen in het paradijs verhaal? (Adam, Eva, God, de slang of de duivel)
-Wat had u gedaan als u de appel aangereikt had gekregen?

De performance
In een speciaal ontworpen paviljoen worden mensen gevraagd zich opnieuw in de oude mythe te verplaatsten.
Het paviljoen is een vijfhoekige vorm met daarbinnen een overdekte lagere ruimte een soort kubus waar de performance zal plaatsvinden. In het paviljoen zit een vrouw die luistert naar het verhaal wat de bezoeker te vertellen heeft en op het einde als de zoutloper aangeeft dat de twee minuten om zijn een appel aanbiedt. In het paviljoen wordt men voor de keuze gesteld. Een keuze waar een beslissing op móet volgen. De fysieke daad maakt dat de gebeurtenis beklijft.

Het project is gerealiseerd in Amsterdam, Rotterdam, Sarajevo, Rome, Venlo en Istanbul. De as Amsterdam-Sarajevo-Istanbul is een geografische en symbolische weerspiegeling van de ambities van dit project. Het seculiere, vrijdenkende Amsterdam tegenover Istanbul met haar Islamitische traditie. In het midden daarvan Sarajevo dat nog niet zolang geleden het toneel was van de fysieke botsing tussen de beide religieuze en ideologische geloofsstructuren. Aan de basis van deze dramatische ontwikkeling van de geschiedenis ligt dat vreemde beeld van een vrouw die een appel in haar hand houdt.

Wat zouden wij in de situatie van Adam en Eva hebben gedaan? Door deze oeroude vraag opnieuw te stellen, plaatst Genesis 3 iedereen hier en nu op symbolische en rituele wijze voor het oerdilemma van onze cultuur – wil je voor altijd in het paradijs blijven, onschuldig als een kind, maar ook onwetend en afgesneden van de echte wereld; of wil je in plaats van braaf op Gods gezag te vertrouwen het heft in eigen hand nemen en zelf kennis van goed en kwaad verkrijgen. De deelnemers krijgen een beperkte tijd om een keuze te maken en te vertellen waarom. Op deze wijze bestaat er een grote kans dat het denken doorgaat nadat het paviljoen weer is verlaten. Maar bovenal is de korte actie, de korte inleving die van het publiek gevraagd wordt, een uitnodiging en een uitdaging om niet alleen de lezing van de Bijbel en de Koran weer in eigen hand te nemen maar om de Boeken persoonlijk te ‘herschrijven’.

Voor het Poetry International in Rotterdam ( 2005) waar Genesis 3 ook aanwezig was is er de Genesis 3 krant uitgebracht. Daarin zijn opgenomen de teksten die uitgesproken zijn gedurende de performances in Amsterdam en Sarajevo.

Tijdens de Biënnale in Istanbul is het project uitgevoerd in samenwerking met de organisatie KOLEKTIF in Istanbul.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door Het VSB fonds. ECF (European Cultural Foundation), Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeente, Stichting Rotterdam, Maurits van Kattendijke Stichting, Nederlandse ambassade in Sarajevo, Mondriaan Stichting en de Vermeulen Brauckman stichting.

Maar vooral het enthousiasme van allen die tot nu toe belangeloos mee werkten maakt dat het project de glans krijgt die het nu heeft.

De Genesis 3 Locaties (Klik om te zien op Google Maps):