Over Visions of Paradise

  • arabic
  • berber
  • dutch
  • english
  • turkish

In de afgelopen decennia zijn religieuze onderwerpen verbannen naar de periferie van het maatschappelijk debat. De afgelopen jaren is daar een kentering in gekomen. Fundamentalistische opvattingen over religie en cultuur voeren de boventoon, terwijl de werkelijkheid iets anders laat zien: religieuze verhalen laten zich niet afbakenen door religieuze, culturele of nationale grenzen.
Het Genesis verhaal is er zo een. Het is terug te vinden in alle grote wereld religies. Het is een gezamenlijk verhaal dat ons verbindt en tegelijkertijd de verschillende perspectieven, motieven en verbeeldingen toont. Dat bleek uit de verhalen verzameld gedurende het Genesis 3 project.

Genesis 3 was op de traditionele kunstpodia te zien, maar ook in de publieke ruimte, vaak in het hart van de stad, het centrum van het openbare leven. Performances zijn op verschillende plaatsen in de wereld gehouden, Nederland, Turkije, Hawaï, letland, Rome en Bosnië.
Een grote verscheidenheid aan mensen hebben het project bezocht en waren bereid hun versie van het verhaal van Eva en de appel te vertellen. De verhalen werden opgenomen op video.

Door de verscheidenheid aan mensen, hun verschillende culturele achtergronden en hun uiteenlopende verhalen komt veel aan het licht; de afwegingen die mensen maken tussen goed en kwaad, de rol die ze zouden willen spelen in het paradijs, maar ook hoe de verbeelding van het paradijs beïnvloed wordt door sociale omstandigheden of de maatschappelijke realiteit. Het toont de grootsheid van het menselijke voorstellingsvermogen, maar ook de kwetsbaarheid ervan. Het Paradijs en de verbeelding ervan fungeert daardoor als een vrijzone, een ruimte waarin onze diepste waarden vrij spel krijgen. Anne Verhoijsen bood de mensen een podium waar ze vrij uit konden spreken over hun dromen en hoe ze hun realiteit ervaren terwijl ze zich het paradijs voorstelde.

Stichting Kosmopolis staat voor ontmoeting, dialoog en verbinding tussen burgers via kunst, cultuur en debat. Interculturaliteit is daarbij een centraal begrip.
De organisatie is november 2006 gestart, is gevestigd in de vier grootste steden van Nederland en werkt lokaal, interstedelijk en internationaal.