Cennet hayalleri

  • arabic
  • berber
  • dutch
  • english
  • turkish

Dini konular, toplumsal tartışmada yıllarca marjinal bir konuma itilmişti. Son yıllarda, bu durum değişti. Din ve kültür hakkında köktenci fikirler ağır basıyor, ama gerçek hayat başka bir şeye işaret ediyor: dini öyküler, dinsel, kültürel ya da ulusal sınırlara göre tanımlanamıyor.

Bütün dünya dinlerinde bilinen Yaratılış öyküsü, bu öykülerden biri. Bu ortak öykü, hem bizi birleştiriyor, hem de farklı perspektif, motif ve imgelemleri ortaya koyuyor. Yaratılış 3 projesi çerçevesinde derlenen öyküler de bunu gösteriyor.

Yaratılış 3, hem geleneksel sanat mekânlarında, hem de kamu alanda, toplumsal hayatın kalbinin attığı şehir merkezlerinde seyircinin karşısına çıktı. Hollanda, Türkiye, Hawaii, Letonya, Roma ve Bosna-Hersek gibi dünyanın birçok yerinde gösteriler yapıldı. Çok farklı insanlar, projeyi ziyaret edip Havva ve elma öyküsünün bir biçimini kameranın karşısında anlatmaya razı oldu.

Katılımcıların çeşitliliği, farklı kültürel kimlikleri ve değişik öyküleri, insanların iyi ile kötüyü nasıl değerlendirdiğini, cennette hangi rolü oynamak istediklerini ortaya koyarken, aynı zamanda toplumsal koşullar ve gerçeklerin cennetin temsilini nasıl belirlediğini gösteriyor. Böylece, insan imgeleminin hem güçlü hem de zayıf yanları ortaya çıkıyor. Bunun için cennet ve temsili, en derin değerlerimizin özgürce ifade edilebileceği serbest bir alan sayılabilir. Anne Verhoijsen, insanlara cenneti hayal ederken hülyalarını ve yaşadıkları gerçeği rahatça dile getirebileceği bir platform sundu.

Bu DVD, Utrecht’teki Kosmopolis Vakfı ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

Kosmopolis Vakfı, kültür, sanat ve tartışma aracılıgıyla insanlara buluşma, diyalog kurma ve kaynaşma olanağını sağlamayı amaçlıyor. Kültürlerarasılık, bu konuda önemli bir kavram.

2006 Kasım ayında kurulan Kosmopolis Vakfı, Hollanda’nın dört büyük şehrinde yerel, şehirlerarası ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir.